Invester i efteruddannelse frem for tidlig pension


Arbejdsmarked, Blog, Debat, Den offentlige sektor, Politik, Uddannelse / tirsdag, april 27th, 2021

Arne kan se frem til sin tidlige pension. Det sikrede et flertal af Folketingets partier i efteråret, da en politisk aftale gav 41.000 personer ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet fra 2022. Aftalen rammer et centralt punkt i den socialdemokratiske velfærdsstat, hvor staten omfavner dem, der har behov for det, og som bivirkning bringer dem på passiv forsørgelse.

Når regeringen prioriterer Arne-pensionen, bliver der færre midler til at investere i arbejdsmarkedet og i uddannelse. I et velfærdssamfund bør det være målet, at færrest mulige borgere har brug for eller lyst til at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Det kræver, at efteruddannelse bliver en politisk prioritet på lige fod med pension.

Gennem de seneste år har vores arbejdsmarked været under heftig forandring. Teknologien eliminerer jobs og skaber nye. Den globale konkurrence påvirker danske virksomheder til at finde nye og smartere måder at producere. Det forudsætter, at medarbejderne er omstillingsparate og har en bred vifte af kompetencer, hvis de skal kunne fastholde deres job og bevare jobbet på dansk jord.

Udfordringen er, at det typisk er medarbejdere med ingen eller kort uddannelse, der har det største behov for efteruddannelse, men ikke selv søger det eller får det tilbudt. De udsættes for et hårdt arbejdsmiljø, der gør det umuligt for dem at blive i samme jobfunktion gennem et helt arbejdsliv. Den lette løsning er at sende denne gruppe af medarbejdere på offentlig forsørgelse med Arne-pensionen. Det er langt sværere at finde en plads til dem med den nuværende opbygning af uddannelsessystemet.

Derfor er der brug for, at synet på efteruddannelse bliver ændret. Uddannelse er ikke en udgift, hverken for samfundet eller for virksomheden, men en investering. Mindre virksomheder skal have bedre mulighed for at investere i deres gode og loyale medarbejdere, og det skal være lettere at finde de relevante kurser for både virksomheder og medarbejdere. Det kræver et politisk initiativ til at skabe et bedre overblik over både udbud af kurser og finansieringsmuligheder.

Senere på året skal arbejdsmarkedets parter og regeringen forhandle en ny trepartsaftale for voksen- og efteruddannelse. I den forbindelse er der brug for at gentænke samspillet mellem uddannelse og arbejde, for nye kompetencer kan netop være med til at skabe arbejdsglæde og fornyet motivation. Læring for livet er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø, og med den rette investering i efter- og videreuddannelse kunne Arne-pensionen måske blive helt overflødig?

Men i en socialdemokratisk velfærdsstat er der altid en klar prioritering: Den passive pension vil altid være at foretrække frem for at skabe velstand blandt virksomheder og velvære blandt medarbejderne. Det er på tide at indse, at nøglen til et godt arbejdsmiljø ligger gemt i en bedre fleksibilitet mellem arbejdsmarkedet og uddannelse.

Bragt i Jyllands-Posten, den 27. april 2021. Billedet er taget på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor jeg selv er i gang ved et efteruddannelsesforløb.