Der er brug for en værdipolitisk, borgerlig U-vending


Samfund / fredag, november 4th, 2016

Igennem den seneste tid har partierne på højrefløjen forsøgt at overhale hinanden indenom på det værdipolitiske spor. En gang imellem har de endda fået en del af rød blok med på ræset.

Med fremkomsten af Nye Borgerlige er der for alvor sket et værdipolitisk skred. Mens jorden skrider under vores politiske system, åbner der sig samtidig en mulighed for at bringe den værdipolitiske anstændighed tilbage hos de borgerlige partier, der historisk set har taget ansvar, og som stadig søger kompromiset.

Det værdipolitiske røre skyldes en grundlæggende strid om vores stat, vores nationale værdier og vores forhold til det internationale samfund. Det er samarbejdet over for isolationismen. Det er spørgsmålet om at sikre landets suverænitet.

Derfor fylder Danmarks plads i EU en stor del i højrefløjens ræs. Der sættes især spørgsmålstegn ved EU’s folkelige og demokratiske karakter. Selvom beslutninger træffes langt væk fra den danske befolkning i geografisk forstand, har danskerne rig mulighed for at påvirke beslutningerne gennem danske politikere, embedsmænd og interesseorganisationer. At demokratiet på europæisk niveau ikke fungerer optimalt, skyldes i høj grad en brist i kommunikationen – ikke i EU som politisk system.

Problemet såvel som løsningen for EU er, at det er et forpligtende fællesskab. Det er set talrige gange, at staterne bakker ud, når det virkelig gælder, om det så er økonomi eller grænsesamarbejde. Hvis opgaverne i stedet blev løst i et forpligtende fællesskab uden et ”men”, ville der kunne tages effektivt hånd om udfordringer, som alle europæiske lande står overfor. Landene kan ikke løse finanskrise og flygtningestrømme effektivt på egen hånd.

En ledig position

Svaret er derfor ikke, som ræset på højrefløjen skulle antyde, et Europa uden EU. Svaret er et EU, der søger fællesskabet og løser opgaverne. Det kræver et effektivt og smidigt EU, der kan reagere hurtigt på udefrakommende trusler. Netop denne position er ledig på det politiske spektrum. Mens de borgerlige partier er ræset mod højre, er der opstået et vakuum, der ønsker en borgerlig, økonomisk politik, et velfungerende samarbejde i internationale fora og en effektiv løsning af flygtninge- og indvandrerpolitikken med respekt for de konventioner, der nu engang gælder for verdenssamfundet.

Vakuummet kan let udfyldes af de gamle, ansvarlige partier, hvis grundlæggende værdier ligger tæt på denne position.

Det kræver dog en kommunikativ U-vending at nå derhen. Hvis ikke nogle af de borgerlige partier sagtner farten og laver U-vendingen, risikerer de at sætte det hele over styr. Det er frygten for det fremmede og fremtiden i befolkningen, der har hældt brændsel på de nye højrefløjsstrømme. Samarbejdet og fællesskabet kan netop ophæve frygten for det fremmede.

Alternativet er at kaste magten i hænderne på rød blok, der står mindst lige så splittet i værdipolitikken. Og hvis det sker, er de borgerlige partier for alvor blevet så fartblinde, at ræset vil ende i et brag.

 

Bragt i Jyllands-Posten, den 4. november 2016.