Frihandelsaftale bidrager til europæisk fred og velstand


Debat, EU, International politik / onsdag, september 27th, 2017

Efter otte års arbejde og forhandlinger blev det hvide flag endelig luftet i sidste uge, da frihandelsaftalen Ceta mellem EU og Canada trådte i kraft. Frihandelsaftalen, der forventes at skabe billigere varer og flere job i Europa og Canada, var en milepæl for cementeringen af EU’s rolle i fremtidens internationale samfund. Mens andre lande graver sig ned bag toldmure og desavouerer den globale frihandel ved at isolere sig, åbner EU sit marked strategisk og bygger nye broer på tværs af kontinenter. Det kan være med til at sikre, at magtbalancen og velstanden også i fremtiden tipper til fordel for Europa.

Fra begyndelsen var det tunge skyts rettet mod Ceta som ved enhver af EU’s andre ambitiøse aftaler. Ceta fjerner 99 pct. af alle toldafgifter, og europæiske virksomheder kan samlet nå en besparelse på op til 590 mio. euro om året. Alligevel har Ceta-modstanderne lagt sig i isolationismens skyttegrav og kastet argumenter om, at Ceta skulle være et teoretisk projekt med et ringe økonomisk udbytte og forringelse af det demokratiske manøvrerum.

Magen til fejlskud skal man søge længe efter. Frihandel, herunder Ceta, er ikke et teoretisk projekt, men en åbning af nye muligheder for det europæiske erhvervsliv. Frihandel skaber mere effektive produktioner, giver flere job til europæerne og billigere varer til forbrugerne.

Ceta viser, at EU går forrest for at udbrede mere åbne handelsrelationer og skabe globale regler på baggrund af fælles europæiske værdier. Det giver EU en unik mulighed for at opnå vækst gennem nye markeder.

Ceta er med til at skabe præcedens for kommende frihandelsaftaler, fordi Europa-Kommissionen har taget ved lære af de langtrukne forhandlinger. EU har netop åbnet forhandlinger med bl.a. Australien, Japan og Mexico om nye frihandelsaftaler, der skal køre ad fast track, så forhandlingerne afsluttes i 2019.

De fremtidige aftaler vil kun indebære handel og ikke den sprængfarlige investorbeskyttelse, der har været med til at afspore forhandlingerne om Ceta.

Europa-Kommissionen lægger samtidig op til, at EU skal beskytte sine strategiske interesser bedre. Det betyder, at investeringer i kritisk infrastruktur såsom havne eller virksomheder, der producerer materiel til forsvaret, skal ske offentligt på baggrund af en demokratisk debat. Den beskyttelse sætter en stopper for naiviteten i EU’s frihandel.

Dermed er Ceta med til at styrke EU’s globale rolle. Ceta viser, at EU går forrest for at udbrede mere åbne handelsrelationer og skabe globale regler på baggrund af fælles europæiske værdier. Det giver EU en unik mulighed for at opnå vækst gennem nye markeder, gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige og gøre den globale handel mere fair. Det er en blød magt, der skaber økonomiske alliancer og en fredelig udvikling i det internationale samfund.

Lige nu er luften i det internationale samfund ladet med energier, der giver en højspændt international atmosfære. Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere meddelt, at han ønsker at opsige handelsaftalen mellem USA og stillehavslandene, mens den nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, også hænger i en tynd tråd. I det luftrum er Ceta med til at fremstille EU som en solid handelspartner, der står ved sine aftaler.

Gennem sine frihandelsaftaler kan EU noget unikt: EU kan skabe velstand og fredelige relationer. Med en aftale som Ceta kan EU cementere sin rolle i verdensøkonomien, som er en vigtig magtfaktor i det internationale samfund. Ceta giver derfor grund til optimisme med mere vækst, flere job og en ny position i verden for EU.

Bragt i Jyllands-Posten, den 27. september 2017.