Gidseltagning på tinge


Blog, Coronakrise, Debat, Politik, Samfund / torsdag, februar 18th, 2021

Dag for dag kommer der nye afsløringer frem om regeringens håndtering af mink-sagen tilbage i november. Senest er det kommet frem, hvor skrøbeligt det videnskabelige grundlag for aflivningen af bestandene, og dermed en hel branche, i virkeligheden var.

Den 2. november 2020, altså to dage før regeringens skæbnesvangre beslutning, fremsendte Statens Serum Institut (SSI) et notat med det foreløbige resultat af deres laboratorieforsøg. Bemærk ordet ”foreløbige”. Forskerne slog fast, at mink-varianten Cluster 5 havde det svært med antistoffer, men at resultaterne skulle bekræftes af flere uvildige eksperimenter.

Blot to dage senere, den 4. november 2020, holdt statsminister, Mette Frederiksen, et pressemøde, hvor hun beordrede aflivningen af 15 mio. danske mink. Uden lovhjemmel. Og uden at afvente de næste videnskabelige resultater.

Situationen minder mest om en gidseltagning for rullende kameraer, som argumentet om folkesundhed blev brugt til at retfærdiggøre.

Først blev Folketingets partier taget som gidsler i regeringens spil. Flere partier på tværs af Folketinget havde bedt om at få indblik i de informationer, der lå til grund for regeringens beslutning. Det afviste Sundheds- og Ældreministeriet med den begrundelse, at data endnu ikke var klar. Det er derfor nødvendigt at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor informationen var fyldestgørende nok til, at regeringen kunne træffe en beslutning, men ikke til, at resten af Folketinget måtte få indsigt.

Dernæst blev hele videnskaben taget som gidsel. Når man bruger videnskabelige rapporter som belæg for politiske beslutninger, er det vigtigt at læse alle fodnoterne. Når forskere vurderer, at en sammenhæng er foreløbig, er den ikke endeligt dokumenteret. Som politiker bør man følge de næste resultater nøje, så man handlekraftigt kan træffe en beslutning, når den centrale dokumentation foreligger.

I begyndelsen af november afholdt forskere og eksperter sig ellers ikke fra at udtale sig om Cluster 5. Glædeligt stillede de op til interviews med nyhedskanaler, der bringer ”breaking news” uden kritisk, journalistisk efterprøvning. Få pegede på behovet for at sænke farten i de politiske beslutninger, så det videnskabelige belæg kunne komme på plads, og vi kunne få en demokratisk debat om de forskellige risici ved aflivningen af minkene.

Som borgere stod vi magtesløse over for gidseltagningens skuespil. Vores folkevalgte repræsentanter var kneblet med en dårlig begrundelse fra et ministerium. Videnskabsfolk modsagde ikke offentligt regeringens beslutning. Politi og militær blev sat ind for at udrydde de danske minkbestande.

Gidseltagningen på tinge gør det nødvendigt, at den kommende granskningskommission både undersøger den manglende lovhjemmel, og hvordan regeringen vurderede risikoen ved minkene, når det videnskabelige grundlag endnu ikke var på plads.

Derudover må vi som danskere overveje, hvilken form for demokrati vi ønsker at leve i. Om vi ønsker at blive taget som gidsler i et politisk spil. Om vi ønsker at blive regeret af følelser og frygt eller af fakta og fornuft.

Valget er dit – jeg har truffet mit.

Bragt på folketidende.dk, den 18. februar 2021.