Vend iværksætterkulturen på hovedet!


Debat, Iværksætteri, Samfund / onsdag, maj 23rd, 2018

Tidligere på året udkom Iværksætterbarometer 2018 – en analyse, der zoomer ind på iværksætternes vækst, vilkår og kultur. Et emne er dog røget uden for barometerets linse: Den kønsmæssige ubalance blandt iværksættere, hvor det stadig kun er omkring en tredjedel af alle nystartede virksomheder, der har en kvinde bag roret.

Flere af analysens konklusioner undertrykker bløde værdier og betydningen af et solidt, socialt sikkerhedsnet, der kunne gøre det mere attraktivt for kvinder at blive iværksættere. Derfor må der skabes et mere nuanceret billede af iværksætterlivet, hvor kulturen vendes på hovedet for at give flere, især kvinder, mod på at kaste sig ud i livet som selvstændig.

Ifølge iværksætterbarometret er den uddannelsesmæssige baggrund en essentiel faktor for at starte egen virksomhed. Allerede hér burde alarmklokkerne ringe i ligestillingens hellige navn. I dag tager langt flere kvinder end mænd en videregående uddannelse, men kvinder skal gøre krumspring over deres (i høj grad traditionelle) fagvalg såvel som en mental barriere for at blive iværksættere. Renser man statistikken for disse barrierer, får man dét resultat, at vores samfund går glip af mange innovative idéer og arbejdspladser. Og, har jeg lyst til at tilføje, kvinderne går selv glip af den personlige glæde ved at drive egen virksomhed.

Mens kvinders fagvalg er en fortsat generationskamp, kan der lettere gøres noget ved de vilkår, der er bompillerne til kvindernes mentale barriere.

En af de største stopklodser ligger i selve iværksætterkulturen, der i høj grad er blevet lig med en nulfejlskultur: Man skal arbejde hårdt, og man må ikke fejle. Men hvad vil det overhovedet sige at fejle som iværksætter?

Det er kun hver anden nyetablerede virksomhed, der når at fejre sin 5-års fødselsdag, men det er langt fra hver anden iværksætter, der går konkurs og knækker halsen på sit projekt. Nogle iværksættere erkender, at livet som selvstændig, hvor man konstant er på jagt efter den næste opgave, ikke er noget for dem. Nogle iværksættere erkender, at de elsker det, de laver, men hader at sælge. Nogle iværksættere får et tilbud i en anden virksomhed, som de bare ikke kan sige nej til.

Disse iværksættere har brugt selvstændigheden som en personlig lærings- og udviklingsproces og har samtidig skabt værdi for samfundet. De tæller negativt med i overlevelsesraten for nyoprettede virksomheder, men de er vindere på både et personligt og samfundsmæssigt plan. Ved at få nogle af disse succeshistorier frem i lyset kunne iværksætterkulturen blive afmystificeret. Det kunne gøre kulturen mere rummelig for de personer, ofte kvinder, der har et kæmpe kontrolgen og ikke vil springe hovedkulds ud i et projekt, hvor man definerer dét at fejle snævert.

Iværksætterbarometret 2018 viser, at 52 pct. af iværksætterne ser beskatning, underforstået det høje danske skattetryk, som det mest udfordrende vilkår. Måske pilen ville pege en anden retning, hvis man havde spurgt dem, der går med en uforløst iværksætter i maven?

De ville nok pointere de goder, som enhver almindelig lønmodtager har med løn under sygdom, barselsorlov, pensionsordning og feriepenge. De goder forsvinder det øjeblik, at man springer ud som iværksætter.

Hvis man virkelig vil skabe en bedre iværksætterkultur, er et kommende iværksætterbarometer og andre undersøgelser nødt til at tage temperaturen på dem, der overvejer at blive iværksættere, men endnu holder sig på lønmodtagernes sikre kaj. Ved at forstå, hvad der holder især kvinder tilbage fra at tage springet ud i iværksætterlivet, kan man italesætte et højt skattetryk som et socialt sikkerhedsnet, der er i vid omfang er spændt ud under én, hvis man skulle fejle. Kun ved at forstå årsagerne til den kønsmæssige ubalance i iværksætterstatistikken kan man lave politiske tiltag som eksempelvis en børnefond eller en iværksætterpension, der gør det mere attraktivt at være selvstændig.

Lad os vende debattens linse og få mere fokus på, hvorfor der er langt færre kvinder end mænd, der starter egen virksomhed. Det kunne skabe flere innovative idéer og arbejdspladser. Lad os få dét frem i undersøgelser af iværksætteri. Lad os gøre op med den herskende iværksætterkultur og vise, at det er i orden at fejle eller skifte retning, og at der faktisk er et godt sikkerhedsnet under iværksættere. Lad os vende iværksætterkulturen på hovedet.

Bragt i Børsen, den 23. maj 2018.